Nou edifici pels bombers de Tarragona
Dinamic

Design proposal for a fire station in Tarragona

Propuesta de diseño para concurso de edificio de bomberos en Tarragona

Organizer: Infrastructures de la Generalitat de Catalunya
Typology: Public building / fire station
Size: 3.000m2 built 
Budget: 4.5m€
Status: Competition entry

Author: OCA Architects, TERRADAS Arquitectos

OCA teamBernardo Garcia, Hernan Lleida

Photographic visualizations by OCA team

L’edifici es construirà buscant la màxima eficiència i flexibilitat, es per això que es planteja realitzar una construcció modular prefabricada. Tots els elements es fabricaran industrialment i es muntaran amb unions en sec a l’emplaçament. L’estructura portant estarà formada per perfils tubulars d’acer situats en l’exterior de l’edifici simplificant la protecció al foc de l’element. Les unions seran cargolades. La zona de dependències es realitzarà amb un sistema de panells portants de fusta laminada recolzats directament sobre la solera. Les divisions de la planta alta no seran portants. Tota l’envolupant exterior de l’edifici es recobrirà amb panells sandwich de fusta en interior i xapa metàl·lica exterior i 20cm d’aïllament tèrmic i acústic de fibra de vidre.
La imatge corporativa del cos de bombers s’ha incorporat com un dels elements clau de la proposta i condiciona la selecció de materials i acabats on predominen els colors blanc i vermell. Les lletres que identifiquen l’equipament es dibuixaran amb pintura vermella sobre una pell exterior de deploye que protegirà les obertures de l’excés d’assolellament. Adicionalment l’incorporació d’una pista atlètica en coberta, realitzada construint una passera entre les costelles estructurals, incremente el dinamisme de l’edificació i aproxima l’equipament als ciutadans a través de l’observació dels bombers en les seves rutines d’exercici diari.

Publications of the proposal:  Publications by client or organizer:

OCA architects is a brand of OCA Arquitectos Barcelona, SCP. Nuestro equipo presta servicios de arquitectura y diseño para obra nueva, rehabilitación y trámites en proyectos de vivienda, oficinas y comercial en Vilanova i la Geltrú, Sitges, El Prat de Llobregat.