Serveis

Inspecció tècnica d’edificis – ITE

En OCA Arquitectes, realitzem tot el procés d’Inspecció Tècnica d’Edificis, des de l’informe tècnic fins als tràmits amb la Generalitat. Es tracta d’una inspecció obligatòria per a tots els edificis plurifamiliars d’habitatges.

Què és la Inspecció Tècnica d’Edificis – ITE?

La Inspecció Tècnica d’Edificis és un document d’inspecció obligatori que avalua l’estat general de l’edifici. Ha de fer un tècnic competent en tots els edificis plurifamiliars d’habitatges i té una validesa de 10 anys.

La finalitat de la Inspecció Tècnica d’Edificis és fixar un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per verificar el seu estat de conservació i el resultat és un informe sobre l’estat de l’edifici (IITE).

En que consisteix?

És l’informe de caràcter preventiu on es descriuen les característiques de l’edifici. Avalua els següents aspectes:

– Estat de conservació (fonamentació, estructura, façanes i mitgeres, cobertes, terrats, patis interiors i instal·lacions.
– Accessibilitat de l’edifici d’acord amb la normativa vigent (DB SUA 9 de l’CTE).
– Recomanacions tècniques de millora de sostenibilitat i eficiència energètica de l’edifici.

Aquest informe es pot realitzar a través d’un Generador i amb ell es pot sol·licitar el Certificat d’Aptitud de l’edifici per saber si es troba o no en les condicions adequades per a la seva habitabilitat.

Segons l’antiguitat i la tipologia de l’edifici, els termes o termini màxims previstos per a la sol·licitud de l’Certificat d’Aptitud són els següents:

A) Edifici plurifamiliar 

Entre 1961 i 1971 – Fins al 31 de desembre de 2016
A partir de 1971 – L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat 

 B) Edifici unifamiliar

Anteriors a 1900 – Fins al 31 de desembre de 2016
Entre 1901 i 1930 – Fins al 31 de desembre de 2017
Entre 1931 i 1950 – Fins al 31 de desembre de 2018
Entre 1951 i 1960 – Fins al 31 de desembre de 2019
Entre 1961 i 1975 – Fins al 31 de desembre de 2020
A partir de 1975 – L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Els edificis unifamiliars que estan separats 1,5 metres o més de la via pública o finques veïnes queden exclosos de l’obligació. Aquells edificis unifamiliars que tinguin cèdula d’habitabilitat vigent també queden exclosos fins que caduqui la cèdula d’habitabilitat vigent.

Tarifes

Preus per habitatge. IVA no inclòs

– Edificis entre 1 i 3 habitatges: 350 €
– Edificis entre 4 i 8 habitatges: 450 €
– Edificis a partir de 9 habitatges: 60 €

Una altra: 450 € + 15 € / habitatge o local. El preu inclou la visita d’el tècnic, redacció de l’informe i la sol·licitud de l’certificat d’aptitud. Preu sense IVA.

En OCA Arquitectes també tramitem el seu Certificat d’Eficiència Energètica. Per a més informació premi aquí.

OCA Arquitectes és un estudi d’arquitectura format per professionals tècnics. Des de la nostra oficina a Barcelona oferim serveis d’arquitectura pròxims i de qualitat.

Contacta
Plaça Santa Caterina
08003 Barcelona

info@ocaarchitects.eu
+0034 606 03 18 52