Serveis

Obra nova

L’equip d’OCA Arquitectes realitza serveis de nova construcció, gestionant la construcció de principi a fi de forma eficient i amb garantia d’èxit.

FASE 0. 1ª CONSULTA GRATUÏTA

En una primera reunió, vam prendre dades de les necessitats del client pel que fa a distribució i recollim dades sobre la “idea de casa” que té en ment.

FASE 1. VIABILITAT I PRESSUPOST

Després de la consulta de la normativa urbanística a l’ajuntament corresponent presentem un estudi de viabilitat amb les possibilitats de el terreny pel que fa a usos (residencial, comercial, hoteler ..) així com nº de plantes, m2 totals i distàncies a límits.

Lliurem honoraris de el cost de projecte, assumeix, direcció d’obra, seguretat i salut i control de qualitat així com una previsió dels terminis i fases que tindrà tot el procés. Des de la contractació dels nostres serveis fins al lliurament de claus.

FASE 2. ENCÀRREC DEL PROJECTE

Després de l’acceptació de l’pressupost, vam començar un estudi exhaustiu per presentar a el client les propostes de disseny d’obra nova així com el projecte tècnic que sol·licita l’ajuntament.

FASE 3. VISATS I SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA A L’AJUNTAMENT

Amb la proposta de disseny i projecte validats pel client, procedim a visar la nostra feina com a garantia de professionalitat. Lliurem el nostre projecte visat pel col·legi oficial d’arquitectes a l’ajuntament per a la seva posterior aprovació i obtenció de la llicència d’obres corresponent.

FASE 4. PRESSUPOSTOS D’OBRA

Amb el projecte acabat i entregat, ajudem a client en la recerca de constructor. Aclarim els possibles dubtes i recomanem la millor opció entre les propostes. També recomanem a el client aquells amb els que ja hem treballat. Aquesta elecció determinarà l’èxit de l’execució de el projecte, la seva nova casa. El preu obtingut en aquest punt és el real d’obra, ja que tots els constructors que vulguin oferir, ho faran en base als plànols i mesuraments realitzats per l’arquitecte.

FASE 5. INICI D’OBRA

Amb la llicència d’obres concedida i el constructor escollit, se signa l’inici d’obra juntament amb l’aprovació de el pla de seguretat i salut.

FASE 6. EXECUCIÓ D’OBRA

Durant tot el procés d’obra, la direcció facultativa (Arquitecte i Aparellador) s’encarreguen de verificar que la a peu d’obra que, aquesta s’està executant d’acord amb la normativa vigent mitjançant la direcció d’obra i el control de qualitat. Així com es preocupen mitjançant la coordinació de la seguretat i salut que els treballs s’estiguin executant amb les metodologies correctes.

FASE 7. LLIURAMENT D’OBRA

A la finalització de les obres, es fa entrega de les claus i es tanca l’expedient amb l’ajuntament, mitjançant el lliurament de l’certificat final d’obra per a l’obtenció de la 1a ocupació i cèdula d’habitabilitat.

Benvingut a la seva nova casa!

OCA Arquitectes és un estudi d’arquitectura format per professionals tècnics. Des de la nostra oficina a Barcelona oferim serveis d’arquitectura pròxims i de qualitat.

Contacta
Plaça Santa Caterina
08003 Barcelona

info@ocaarchitects.eu
+0034 606 03 18 52